ТЕЛЕВИЗИЯ

СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ !!!

ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ
Цифрова телевизия от ново поколение!
Спираш на пауза, превъташ назад, напред!

 

d

PriceList
Интернет и телевизия
Услуга Скорост
България (BG)
Скорост
Чужбина(Int)
Общо интернет HD TV приемници Срочен договор
24 месеца
Срочен
договор
12 месеца
Предплатен абонамент
изх. вх. изх. вх. изх.+вх. бр.      
Сърф 15 15 10 10 25 0 10 10 10
Сърф
+ DTV
30 30 20 20 50

1

18 23  
2 23 28  
3 28 33  
Сърф PLUS 30 30 15 15 45 0      
Сърф PLUS
+ DTV
50 50 30 30 80 1      
2      
3      
Икономичен 50 50 20 20 70 0      
Икономичен
+ DTV
75 75 45 45 140 1      
2      
3      
Стандарт 80 80 40 40 120 0      
Стандарт
+ DTV
100 100 65 65 165 1      
2      
3      
Ултранет 100 100 80 80 180 0      
Ултранет
+ DTV
100 100 100 100 200 1      
2      
3      

Услугата телевизия се предоставя от gcn logo посредством мрежата на LEADER!

 

dddd

dddd
   
   

 

PriceList
Интернет и телевизия
Услуга Скорост
България (BG)
Скорост
Чужбина(Int)
Общо интернет HD TV приемници Срочен договор
24 месеца
Срочен
договор
12 месеца
Предплатен абонамент
изх. вх. изх. вх. изх.+вх. бр.      
Сърф 15 15 10 10 25 0 10 10 10
Сърф
+ DTV
30 30 20 20 50

1

18 23  
2 23 28  
3 28 33  
Сърф PLUS 30 30 15 15 45 0      
Сърф PLUS
+ DTV
50 50 30 30 80 1      
2      
3      
Икономичен 50 50 20 20 70 0      
Икономичен
+ DTV
75 75 45 45 140 1      
2      
3      
Стандарт 80 80 40 40 120 0      
Стандарт
+ DTV
100 100 65 65 165 1      
2      
3      
Ултранет 100 100 80 80 180 0      
Ултранет
+ DTV
100 100 100 100 200 1      
2      
3      

Услугата телевизия се предоставя от gcn logo посредством мрежата на LEADER!

       
       
       
       

 

Списък с основни канали

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Услугата телевизия се предоставя от gcn logo посредством мрежата на LEADER!