ЛИДЕР Стана първият оторизиран дилрър на TOSHIBA

ЛИДЕР стана първият оторизиран дилър на TOSHIBA за северозападна България.
 

se.computers.toshiba-europe.com/innovation/bg/generic/WHERE_TO_BUY/