ASUS Гаранция за надежност

 

При наличие на повреда Asus връща на 100% заплатената сума за Вашето устройство

 

За да се възползвате от тази оферта, трябва да регистрирате устройството си в рамките на 15 дни от покупката му, като посетите уебсайта, кликнете на линка „Регистрирай“ и въведете необходимата информация. Първият ден от покупката, посочен във фактурата или касовата ви бележка, се брои за ден 1ви. Вашата заявка следва да бъде потвърдена и ако е успешна, ще ви бъде изпратен имейл, за да потвърдите регистрацията си. 

Промоцията е валидна само за покупка на продукти включени в програмата за периода:          16 февруари - 31 декември 2015 г. Важи за оторизирани търговци на ASUS и определени продукти с доказателство за тяхното закупуване във вид на качена в сайта касова бележка. 

Включените продукти може да видите тук: https://asuspromotions.com/ като ASUS си запазва правото да променя участващите такива, в течение на промоционалния период, затова проверете кои оферти са налични за Вас.

В рамките на тази промоция и при спазване на сроковете и условията, вие ще имате възможността да изискате обратно 100% от заплатената сума за покупката, но не повече от препоръчителната цена за продажба на дребно, ако устройството се повреди в следващите 12 месеца след оторизиран ремонт на устройство в гаранция.

*Промоцията е валидна само за български граждани. Офертата не важи за служители на ASUS, участващи търговци на дребно или техни филиали, поделения или клонове, както и за всеки друг, свързан с промоцията.

Как можете да върнете обратно Вашата сума при установена повреда:

Като следвате процедурата за ремонт, както е посочено във вашата гаранционна карта, вие можете да направите заявка за връщането на вашата сума:

1.       Обадете се на ASUS сервизен център, за да съобщите за неизправността и да уговорите ремонт.

2.       Да подадете искане в рамките на 30 дни от ремонта на устройството, като въведете вашия уникален регистрационен номер и попълните необходимите полета, включващи регистрационния номер на техническата неизправност, който ще ви бъде даден при поправката.

3.       Да приложите оригиналната разписка за ремонта и доклада за поправката на ASUS (ASUS Service Repair Report), извършена от ASUS или оторизиран сервиз на ASUS, ясно описващ естеството на техническата неизправност.

Допустимо е само по едно искане от домакинство и десет от фирма. Разрешава се само една регистрация на закупен продукт, участващ в промоцията.

Какво не включва и покрива промоцията:

 

 • Продукт, който е бил първоначално неработещ (DOA – dead on arrival) и търпи повреда в рамките на първите 7 дни от притежанието му не се покрива при условията на тази промоция. Моля, свържете се с вашия търговец или дилър.·         Потребители, които са се възползвали от специална цена при покупката на участващ продукт, включително договорени отстъпки за количество от ASUS, не могат да се включат в тази промоция.
   
 • Офертата не може да се прехвърля към друг човек или фирма; искания ще се приемат само от действителния купувач. Допълнителни искания трябва да бъдат подавани единствено от крайния потребител. Вие трябва да сте законният собственик на връщания продукт от промоцията.
   
 • Вашето искане за възстановяване на сумата няма да бъде валидно, освен ако продуктът ви не е ремонтиран от ASUS или оторизиран доставчик на услуги на ASUS.
   
 • Щети, причинени от крайния клиент, било те случайно, в резултат на неправилна употреба или злоупотреба или по друг начин, както и всяка друга повреда и щета, която Организаторът основателно счита, че не е техническа, не се покриват от тази промоция.
   
 • Промоцията не се отнася до (и няма да бъдат приемани искания за) неизправности или щети, причинени от външно въздействие, като например (но не само) щети, причинени по време на транспортирането. Ако получите продукт от промоцията, претърпял подобна повреда, трябва незабавно да го върнете на вашия търговец. Замененият продукт от промоцията, който ще получите, може да бъде регистриран за тази промоция. 
   
 • Ако искането е отказано, защото условията на офертата не са изпълнени, решението на Организатора е окончателно.
   
 • Покупна цена е цената, платена за продукт от промоцията, с изключение на разходите за доставка и стойността на аксесоарите, периферните устройства, софтуера, допълнителни опции и други приложения, закупени заедно с или с цел ползване с продукта от промоцията. ДДС е изключен за регистрирани по ДДС фирми.

 

Организаторът си запазват правото да:

Организаторът си запазва правото да следи отблизо използването на Уебсайта, включително IP адресите на потребителите, така че да може да идентифицира злоупотреба и да дисквалифицира заявления, ако за съответното заявление може да се смята по собствено усмотрение, че условията на промоцията са били нарушени. 

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира непълни, променени или нечетливи искания. Няма да бъде поемана отговорност за приемането на заявления, които са били изгубени, или закъсняват, повредени са или са неправилно адресирани, забавени в пощата или недостатъчно таксувани.  Доказателство за изпращането няма да се приема като доказателство за доставка.

При условие, че правилата и условията на тази промоция са изпълнени при подаването на вашата онлайн претенция, плащането ще бъде обработено в рамките на 30 работни дни от потвърждаване на вашия иск. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било такси, свързани с банковата сметка на получателя.

Нито участващият търговец, нито Организаторът е отговорен за всякакви технически, хардуер, софтуер, сървър, уебсайт или други повреди или щети от всякакъв вид, до степен, че това пречи на участника или по друг начин го/я възпрепятства от участие в Промоцията. Доказателство за изпращане няма да бъде приемано като доказателство за получаване.

Организаторът си запазва правото да извършва проверка на всички искания, за да гарантира, че условията на Промоцията са изпълнени, както и да изисква допълнителна информация относно всеки и всички претенции и придружаващите ги документи.

Организаторът си запазва правото да отмени промоцията по всяко време и без предупреждение.

Вие се съгласявате, че носите цялата отговорност за информацията и/или документацията за целите на подаването на искане за възстановяване на пари (накратко - "Документацията"), качена, предадена, подадена или предоставена на този Уебсайт от вас. Когато сте качили, предали, въвели или предоставили Документацията на този Уебсайт, вие давате на ASUS, неговите филиали и дъщерни дружества в световен мащаб, неизключително, неотменимо, безвъзмездно, прехвърляемо, под-лицензионно право да популяризира и разпространява част или цялата документация във всички медийни формати по всякакъв начин, включително без ограничение да възпроизвежда, предава, адаптира, разпространява или използва по друг начин Документацията, като цялата Документация няма да бъде връщана. Ако не разполагате с разрешение за по-горното право, моля не качвайте, предавайте, подавайте или предоставяйте Документация на този Уебсайт. Подаването на невярна, неточна, подвеждаща или измамна Документация може да доведе до дисквалифициране от тази Промоция и бъдещи промоции на ASUS, а подателят й може да бъде обект на съдебно преследване.

Решенията на Организатора по отношение на всеки и всички аспекти на Промоцията ще бъдат окончателни и задължителни.

Информация за контакт:

Имейл адресът за кореспонденция е: support@ASUSpromotions.com

Пощенският адрес за кореспонденция е: ASUS Reliability Guarantee, 03-03 Baltimore House, Abbots Hill, Baltic Business Quarter, Gateshead, NE8 3DF, United Kingdom.

 

 

 

 

Q&A

В: Как да участвам в промоцията?

О: За да участвате в промоцията, трябва да закупите някой от включените в промоцията ASUS продукти и да го регистрирате на този сайт в рамките на 15 дена от датата на покупка.

В: Моят продукт даде дефект, как да предявя иск?

О: Ако вашият продукт е регистриран в рамките на 15 дни от датата на покупка и техническата неизправност е възникнала между 8-ия и 365-ия ден от датата на закупуване имате право да предявите иск. Първо трябва да се свържете с помощния център на ASUS, който да докладва и да осигури ремонт. Контактна информация за помощния център на ASUS можете да намерите в гаранционните документи на вашия продукт. След като бъде диагностицирана неизправността, ще бъде уговорен и ремонт. След като продуктът бъде поправен, моля върнете се на този уеб сайт и подайте иск в рамките на 30 дни от датата на ремонта.

В: Не съм регистрирал продукта си в срок от 15 дни, а моето устройство се повреди, мога ли да предявя иск?

О: За съжаление, ако не сте регистрирали продукта си на този уебсайт в рамките на 15 дни, не сте допуснат до възможност за предявяване на иск на този сайт. Добрата новина е, че все още можете да се свържете с помощния център на ASUS и да организирате ремонт.

В: Как да подготвя дигитално копие на документите си, за да мога да ги качвам по време на регистрацията или иск?

О: Ако вашите документи са получени онлайн, но не са в PDF или JPEG формат, моля да направите скрийн-шот на фактурата за покупка и да го поставете в Microsoft Word (запишете като PDF) или Microsoft Paint (запишете като JPEG). Ако имате хартиено копие от документите, можете или да направите дигитална снимка на фактурата за покупка, или да го сканирате.

В: Имам направена регистрация / или претенция, но не съм получавал никакви допълнителни актуализации по имейл, какво трябва да направя?

О: Моля, проверете имейл акаунта с който сте се регистрирали за писма, свързани с Вашето запитване. Уверете се, че сте проверили папките за нежелана поща и изтрити писма.

В: Току-що приключих регистрацията / или иска си, какво се случва след това?

О: След приключване на регистрацията ще получите имейл, за да потвърдим, че сме получили вашето искане. След това центърът ни за обслужване на клиенти ще провери информацията в рамките на 3 работни дни. Ако всичко е попълнено успешно, ще Ви изпратим потвърждение по електронната поща.

В: Към кого трябва да се обърна, ако имам допълнителни въпроси относно тази промоция?

О: Ако имате някакви проблеми или въпроси, свързани с тази промоция, нашият екип за обслужване на клиенти ще се радва да ви помогне чрез имейл. За да се свържете с тях, моля използвайте контактите от секцията за връзка с нас.